Informatie m.b.t. het Coronavirus COVID-19

Publicatie datum 30-09-2020

Binnen Visus Oogkliniek merken we dat het steeds drukker wordt in de klinieken. Met name op onze hoofdlocatie zien we dat de drukte in de wachtruimte toeneemt. Op zich heel goed, als we geen rekening hoefden te houden met het corona virus en de maatregelen om de verspreiding van dit virus te beperken.

We hebben onderstaande wijzigingen doorgevoerd.

  • Iedere patiënt betreedt de kliniek alleen en neemt zijn eigen mondkapje mee.
  • Op de locatie Rotterdam worden geen standaard controles uitgevoerd. Dit worden telefonische consulten of indien gewenst een fysieke consult op een van onze andere locaties ( Den Bosch, Utrecht of Amsterdam).

Als u geen klachten heeft dan hoeft u niet op controle te komen en hoeft u ook geen contact op te
nemen. Wij houden onze beperkte opties voor fysieke controle graag open voor patiënten die wel klachten hebben.

Alle locaties werken volgens een streng hygiëne en gezondheidsprotocol.

Belangrijk is dat u in goede gezondheid (conform RIVM richtlijnen) naar de kliniek komt.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Namens alle medewerkers van Visus Oogkliniek.

 

Publicatiedatum 12-06-2020, oude informatie laatste update 30-09-2020

Wederom gaan we weer een stapje verder.

Vanaf juli 2020 gaan we de (niet-spoed) controles weer beperkt oppakken.

De controles zijn erg belastend voor de doorloop van het spreekuur. Ons verzoek is om alleen een afspraak te maken als u klachten heeft.

U kunt dan contact met ons opnemen. We zullen dan via een screening bepalen of er een telefonisch, of een
consult op locatie gepland gaat worden.

Als u geen klachten heeft dan hoeft u niet op controle te komen en hoeft u ook geen contact op te
nemen.

Alle locaties werken nog wel volgens een streng hygiëne en gezondheidsprotocol.

Belangrijk is dat u nog steeds in goede gezondheid (conform RIVM richtlijnen) naar de kliniek komt. Verder vragen wij u om alleen naar uw afspraak te komen.

 

Neem vooral contact op bij vragen.

Onze kliniek is goed bereikbaar per telefoon of e-mail.

 

Publicatiedatum: 06-04-2020, oude informatie laatste update 30-09-2020

Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat we met ingang van 07 april 2020 beperkt de klinieken weer kunnen openstellen voor vooronderzoeken. Door aangescherpte protocollen is het mogelijk weer vooronderzoeken uit te voeren op alle locaties.

Dit kunnen we alleen doen als onze medewerkers zich aan de nieuw gemaakte afspraken houden. Hiervoor is het belangrijk dat u, als patiënt, goed de instructies opvolgt die u zowel vooraf aan als tijdens het vooronderzoek van ons krijgt.

De behandelingen gaan door op dezelfde wijze als we afgelopen weken hebben gedaan. Dit is tot ieders tevredenheid verlopen.

Heeft u (oog)klachten van een reeds uitgevoerde behandeling vragen wij u telefonisch contact op te nemen. Samen met onze medewerkers bekijken we dan of het noodzakelijk is om langs te komen. Uiteraard zijn we voor de spoed zorg geopend, maar altijd na afspraak.

Vanzelfsprekend vragen wij u om de regels van het RIVM goed na te leven. Kom NIET naar de kliniek wanneer u last heeft van de volgende klachten of symptomen; luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, kortademigheid (ook zonder koorts), spierpijn, hoofdpijn en keelpijn. Of als u in contact bent geweest met een corona patiënt

Neem vooral contact op bij vragen.

Onze kliniek is goed bereikbaar per telefoon of e-mail.

We zien u graag in goede gezondheid in onze kliniek.

N. S. Bas, Directeur Visus Oogkliniek

 

Publicatiedatum: 16-03-2020, oude informatie laatste update 30-09-2020

In navolging wat het kabinet heeft besloten, wil Visus Oogkliniek  zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid van cliënten, bezoekers en medewerkers te kunnen blijven waarborgen.

Visus Oogkliniek heeft daarom besloten om in de periode van 17 maart 2020 tot en met 6 april 2020 alle externe locaties te sluiten en om de vooronderzoeken en controles te stoppen.

De reeds geplande behandelingen in Rotterdam worden zo veel mogelijk gedaan onder aangepaste omstandigheden. Zo zullen onze medewerkers voor hun en uw eigen veiligheid beschermende kleding (bv. mondneusmasker/beschermbril) dragen.

Heeft u (oog)klachten van een reeds uitgevoerde behandeling vragen wij u telefonisch contact op te nemen. Samen met onze medewerkers bekijken we dan of het noodzakelijk is om langs te komen. Uiteraard zijn we voor de spoed zorg geopend, maar altijd na afspraak.

Vanzelfsprekend vragen wij u om de regels van het RIVM goed na te leven. Kom niet naar de kliniek wanneer u last heeft van de volgende klachten; luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, kortademigheid (ook zonder koorts), spierpijn, hoofdpijn en keelpijn.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn, daarom staan hieronder de veel gestelde vragen.

Ik heb een afspraak in de periode 17 maart tot en met 6 april. Wat betekent deze sluiting voor mijn afspraak?

Medewerkers van Visus Oogkliniek zullen met u telefonisch contact opnemen om uw vooronderzoek of controle te verplaatsen.

De behandelingen gaan voorlopig nog wel door. Onze medewerkers nemen contact met u op als er iets verandert in de afspraaktijd.

Ik heb een afspraak of behandeling na 6 april gaat deze door?
Ja, uw afspraak of behandeling gaat door. Zodra er wijzigingen zijn dan laten wij u dat weten.

Ik heb onlangs een behandeling gehad en ervaar klachten. Wat kan ik doen?
Heeft u vragen of maakt u zich zorgen, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur via 0800-0088.

Mocht het nodig zijn om buiten kantoortijden contact op te nemen, dan kunt u ons speciale alarmnummer bellen. Hoe en wanneer u contact op moet nemen in noodgevallen staat opgenomen in de informatiebrochure die u van ons heeft ontvangen en het nazorgformulier.

Visus Oogkliniek blijft open voor spoedzorg. Wat betekent dat?
Het kan voorkomen dat er na de behandeling een neveneffect of complicatie optreedt. Visus Oogkliniek waarborgt de continuïteit van zorg en er wordt in spoedsituaties de benodigde zorg uitgevoerd. Er is altijd een optometrist en oogarts beschikbaar. Deze afspraken vinden plaats op onze hoofdlocatie in Rotterdam.

Ik heb vragen over het Coronavirus. Waar kan ik terecht?
Voor alle actuele informatie over het Coronavirus verwijzen we u naar de website van RIVM. Ook kunt u terecht bij het landelijke publieksinformatienummer: 0800 – 1351. Vragen over werk, vakantie en school kunt u hier ook stellen.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Otto Wolter, medisch directeur Visus Oogkliniek.