drs otto wolter

Drs. Otto Wolter

Complicaties komen weinig voor bij Visus Oogkliniek

Wij zijn verplicht onze behandelgegevens te publiceren bij het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie(NGRC). Momenteel heeft Visus Oogkliniek op dit moment het laagste aantal complicaties van de klinieken in Nederland.
Dat komt doordat wij werken met de beste artsen en de beste apparatuur. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het vooronderzoek. Hierin onderzoeken we uw ogen en bekijken we of er omstandigheden zijn waardoor u een groter risico heeft op complicaties. Hierdoor kunnen we voorzorgsmaatregelen treffen. Soms kan de arts ook adviseren om een behandeling niet te doen.
Ook bieden wijuitstekende nazorg. Mocht er dan iets aan de hand zijn, dan kunnen we daar snel op inspringen. Gelukkig komt dat heel weinig voor.