Laat uw klacht / feedback achter

Klachten

Wij doen ons uiterste best om goede zorg te leveren. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over de behandeling of bejegening. Wij zullen een terugkoppeling vanuit onze patiënten altijd waarderen. Enerzijds helpen klachten ons om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds vinden wij het analyseren van klachten belangrijk omdat de tevredenheid van u als patiënt bij ons hoog in het vaandel staat. Door middel van dit digitale formulier bieden wij u de mogelijkheid om uw klacht of feedback aan ons door te geven. Indien u het wenst kunt u uw klacht ook direct per mail naar klacht@visusoogkliniek.nl toesturen of schriftelijk via de balie bij ons indienen. Indien nodig, kunnen onze medewerkers en/of de interne klachtenfunctionaris u ondersteunen met het invullen van het formulier.

Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en het klachtenreglement (versie 2021) heeft Visus Oogkliniek intern een klachtenfunctionaris aangesteld. De klachtenfunctionaris gaat zorgvuldig met uw gegevens om en doet onderzoek naar de gegrondheid. Op basis van de aangeleverde informatie en de over u beschikbare informatie binnen Visus Oogkliniek, wordt er een oordeel gevormd en naar een passende oplossing gezocht. De doelstelling is dat u binnen 2 weken een inhoudelijke reactie krijgt op uw klacht. Uitspraken en het oordeel van de interne klachtenfunctionaris vormt voor de directie van Visus Oogkliniek een zwaarwegend advies.

Op deze pagina treft u onze klachtenfolder en het geldende klachtenreglement aan. De meest recente en geldende versies zijn die van 04-2021 (april).

Indien u binnen 1 week na het indienen van uw klacht géén ontvangstbevestiging van de interne klachtenfunctionaris heeft ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de assistentes van Visus Oogkliniek via het algemene telefoonnummer 0800-0088. Het streven van de interne klachtenfunctionaris is dat u binnen 2 weken een inhoudelijke reactie ontvangt op uw klacht.

Klachtenfolder – geldig vanaf 04-2021
Reglement klachtencommissie – geldig vanaf 04-2021

Geschillen

De interne klachtenfunctionaris doet géén uitspraken over geschillen, maar wel over zaken omtrent informatievoorziening, behandelresultaat, bejegening e.d. In geval van geschillen kunt u als patiënt aankloppen bij de onafhankelijke Geschillencommissie van ZKN. Visus Oogkliniek is als volwaardig lid van ZKN (sinds juni 2016) aangesloten bij deze geschillencommissie en voldoet daarmee aan de eis van het Ministerie van VWS en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Nadere informatie over ZKN en de geschillencommissie treft u op: ZKN geschillen

De Geschillencommissie van ZKN is volledig onafhankelijk en brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen cliënt en de zelfstandige kliniek. De geschillencommissie is er voor zaken waarbij u niet uitkomt met de klachtenfunctionaris van Visus Oogkliniek. De Geschillencommissie kan dan een beslissing vellen over een zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,–.

De geschillencommissie behandeld alleen klachten die eerst zijn beoordeeld en behandeld door de interne klachtenfunctionaris. Dat is een vereiste alvorens het geschil kan worden voorgelegd aan deze externe commissie. De Geschillencommissie controleert altijd eerst of het geschil bij de kliniek bekend is en of deze bij de klachtenfunctionaris van de kliniek is voorgelegd. Indien dat het geval is, wordt het geschil in behandeling genomen. Er volgen verschillende stappen in de procedure, met uiteindelijk (als het zover komt) de zitting met bindende uitspraak. Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klager klachtengeld verschuldigd aan de geschillencommissie. Het klachtengeld is €52,50 (in 2021). De klager krijgt dit (deels) terug wanneer de geschillencommissie de klager (deels) in het gelijk gesteld.

Vertegenwoordiging via advocaten is voor de geschilprocedure of geschillencommissie niet noodzakelijk. De geschillencommissie biedt hiermee een laagdrempelige rechtsgang die geschillen tussen cliënten en klinieken op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld kan helpen. Uitspraken van de geschillencommissie kunnen nog wel aan de rechter worden voorgelegd.

De geschillencommissie

Brochure Externe Geschillencommissie – geldig vanaf 10-2020

Patiëntveiligheid en uw participatie: denkt u mee?

Binnen onze kliniek wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en (patiënt)veiligheid. Wij doen er alles aan om de patiëntveiligheid in onze kliniek te optimaliseren en schade te voorkomen. U bent in onze kliniek een onmisbare schakel om eventuele tekortkomingen te signaleren. Als u het vermoeden heeft dat er iets fout gaat in het zorgproces en/of tijdens uw bezoek aan de kliniek, dan vragen wij u dit direct te melden bij één van onze medewerkers.

Wij willen u graag betrekken bij ons veiligheidsbeleid. Wij willen u daarom vragen om alles wat u opvalt tijdens uw bezoek op het gebied van veiligheidsrisico’s, aan ons te melden. Dat kan op alle vlakken zijn denk daarbij aan uw behandeling, medicatie, dossier, privacy van gegevens, hygiëne, infectiebestrijding, schoonmaak, brandveiligheid, gebouwinrichting en/of informatieverstrekking.

Uw reactie is voor onze directie waardevolle informatie, waarmee de patiëntveiligheid verbeterd kan worden. Via onderstaand digitale formulier kunt u uw reactie aan ons doorgeven. Uw melding wordt door ons geregistreerd en geëvalueerd. Waar mogelijk zullen wij maatregelen treffen om risico’s te verkleinen of weg te nemen. Indien u een reactie hierop wenst te ontvangen, vragen wij u uw e-mailadres en/of telefoonnummer te vermelden en dit aan te geven in het opmerkingen veld.

  • 1. Algemene gegevens

  • 2. Betrekking voorval

  • 3. Beschrijving klacht / suggestie

  • 1. Algemene gegevens

  • 2. Betrekking voorval

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • 3. Beschrijving klacht / suggestie

Ontvang kosteloos de Visus brochure

Kom op uw gemak (in 110 pagina's) alles te weten over ooglaseren en de lensvervangende behandeling