Kwaliteitsgarantie

Excellente kwaliteit, superieure deskundigheid, decennia lange ervaring en aandacht voor veiligheid

Wij willen het allerbeste resultaat voor onze patiënten. Dit kunnen we alleen waarmaken door continu te focussen op kwaliteit en veiligheid in onze kliniek. Naast het feit dat wij u een zeer goede ooglaserbehandeling bieden, vinden wij het belangrijk dat u zich thuis voelt. Als u zich prettig voelt, heeft dat een gunstig effect op het gehele proces.

zkn logo

ZKN- keurmerk

U weet dat u goed zit bij een kliniek met het ZKN-keurmerk. Zelfstandige Klinieken met zo’n keurmerk garanderen de beste medische zorg en nazorg.

big logo

BIG

Dit register is gebaseerd op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

ngrc logo

NGRC

Visus Oogkliniek is een zorginstelling die refractiechirurgische ingrepen uitvoert. Hieronder vallen onder andere alle vormen van ooglaserbehandelingen. De beroepsgroep NGRC, waar Visus lid van is, waarborgt daarbij de kwaliteit.

Kwaliteitsonderzoek Visus Oogkliniek

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van Visus Oogkliniek is het mogelijk dat u als patiënt voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk wordt benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. Bosgra Onderzoek voert dit onderzoek uit in opdracht van Visus Oogkliniek en is een ISO 20252 gecertificeerd bureau voor zorgonderzoek. Zij gaan zeer zorgvuldig om met uw patiëntgegevens en houden zich daarbij aan de wet en aan de bovenwettelijke eisen van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering, dé ISO standaard voor onderzoeksbureaus wereldwijd met een zeer streng privacy en informatiebeveiligingsstuk. Alleen de strikt voor het onderzoek benodigde gegevens worden gebruikt. Meer informatie over uw privacy: www.bosgraonderzoek.nl/overons/privacy/  

Als u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u dat aan onze baliemedewerkers doorgeven.

Vragen van patiënten
Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met klantenservice@bosgraonderzoek.nl of kijken op https://www.bosgraonderzoek.nl/contact/veelgesteldevragen

———————————————————————————————————————————-

Cliëntenraad

Wil jij meedenken?

Visus Oogkliniek is een van de snelgroeiende oogklinieken van Nederland. Met inmiddels 5 verschillende locaties. Het beste resultaat, vriendelijkheid en comfort staan bij alles wat we doen centraal. Daarom vinden we het heel belangrijk dat de zorg en service die we bieden aansluit bij de behoeften van onze patiënten.

Vanuit Visus Oogkliniek werken we graag aan het verbeterproces van onze zorgverlening. Hiervoor hebben wij de cliëntenraad in het leven geroepen. Hierbij horen we graag de behoefte en feedback van onze patiënten.

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor onze patiënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit 7 interne leden variërend van het MT tot arts, optometrist als assistent. Zij vertegenwoordigen alle locaties van Visus Oogkliniek.

Ben jij degene die wij zoeken?
Wil je graag meedenken over patiënt behoefte en nieuwe ontwikkelingen? Voel jij je betrokken bij Visus Oogkliniek? Meld je dan aan voor onze nieuw op te zetten cliëntenraad.

Wij zijn op zoek naar patiënten die een behandeling hebben gehad. We vinden het belangrijk dat er onder de leden diversiteit bestaat te denken aan: type behandeling, leeftijd en behandelperiode.

Wij zijn vooral benieuwd naar uw ervaringen: wat heeft u als goed ervaren? Wat zou er volgens u beter kunnen? Kortom wil je jouw stem laten horen? Geef je dan op via sigrid@visusoogkliniek.nl  Beschrijf bij je aanmelding kort je motivatie, behandeltype, geboortedatum en eventuele ervaringen op dit gebied.

Kwaliteitsonderzoek Visus Oogkliniek

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van Visus Oogkliniek is het mogelijk dat u als patiënt voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk wordt benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. Bosgra Onderzoek voert dit onderzoek uit in opdracht van Visus Oogkliniek en is een ISO 20252 gecertificeerd bureau voor zorgonderzoek. Zij gaan zeer zorgvuldig om met uw patiëntgegevens en houden zich daarbij aan de wet en aan de bovenwettelijke eisen van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering, dé ISO standaard voor onderzoeksbureaus wereldwijd met een zeer streng privacy en informatiebeveiligingsstuk. Alleen de strikt voor het onderzoek benodigde gegevens worden gebruikt. Meer informatie over uw privacy: www.bosgraonderzoek.nl/overons/privacy/

Als u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u dat aan onze baliemedewerkers doorgeven.

Vragen van patiënten
Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met klantenservice@bosgraonderzoek.nl of kijken op https://www.bosgraonderzoek.nl/contact/veelgesteldevragen

———————————————————————————————————————————-

Cliëntenraad

Wil jij meedenken?

Visus Oogkliniek is een van de snelgroeiende oogklinieken van Nederland. Met inmiddels 5 verschillende locaties. Het beste resultaat, vriendelijkheid en comfort staan bij alles wat we doen centraal. Daarom vinden we het heel belangrijk dat de zorg en service die we bieden aansluit bij de behoeften van onze patiënten.

Vanuit Visus Oogkliniek werken we graag aan het verbeterproces van onze zorgverlening. Hiervoor hebben wij de cliëntenraad in het leven geroepen. Hierbij horen we graag de behoefte en feedback van onze patiënten.

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor onze patiënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit 7 interne leden variërend van het MT tot arts, optometrist als assistent. Zij vertegenwoordigen alle locaties van Visus Oogkliniek.

Ben jij degene die wij zoeken?
Wil je graag meedenken over patiënt behoefte en nieuwe ontwikkelingen? Voel jij je betrokken bij Visus Oogkliniek? Meld je dan aan voor onze nieuw op te zetten cliëntenraad.

Wij zijn op zoek naar patiënten die een behandeling hebben gehad. We vinden het belangrijk dat er onder de leden diversiteit bestaat te denken aan: type behandeling, leeftijd en behandelperiode.

Wij zijn vooral benieuwd naar uw ervaringen: wat heeft u als goed ervaren? Wat zou er volgens u beter kunnen? Kortom wil je jouw stem laten horen? Geef je dan op via sigrid@visusoogkliniek.nl  Beschrijf bij je aanmelding kort je motivatie, behandeltype, geboortedatum en eventuele ervaringen op dit gebied.

zkn logo

ZKN- keurmerk

U weet dat u goed zit bij een kliniek met het ZKN-keurmerk. Zelfstandige Klinieken met zo’n keurmerk garanderen de beste medische zorg en nazorg.

big logo

BIG

Dit register is gebaseerd op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

ngrc logo

NGRC

Visus Oogkliniek is een zorginstelling die refractiechirurgische ingrepen uitvoert. Hieronder vallen onder andere alle vormen van ooglaserbehandelingen. De beroepsgroep NGRC, waar Visus lid van is, waarborgt daarbij de kwaliteit.