Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Bij gegevensverstrekking op verzoek van derden geldt in algemene zin het volgende:

– Vooraf is gerichte toestemming van de patiënt vereist.

– De vragende partij geeft zo veel mogelijk aan over welke gegevens hij al beschikt en welke aanvullende informatie hij van de verstrekkende arts wil vernemen.

– De arts die informatie levert, geeft uitsluitend de gevraagde informatie en beperkt zich tot feitelijke gegevens en bevindingen over de gezondheid van de patiënt.

 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

Visus zal onverwijld doch binnen een maand na ontvangst van het verzoek de betrokkene kosteloos van informatie voorzien. Indien de verzoeken buitensporig of ongegrond zijn kan Visus wel kosten in rekening brengen of het verzoek weigeren.  

 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. Deze gegevens zijn onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen en relevant zijn voor het medisch dossier.

Indien u geen behandelovereenkomst met ons aangaat, bewaren wij uw gegevens 6 maanden. Na 6 maanden zullen uw gegevens verwijderd worden. Als u wilt dat wij uw gegevens langer dan 6 maanden bewaren dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven via het formulier ”Toestemming van- en privacy verwerkings informatie aan patienten”. Ingeval er wel sprake is van een behandelovereenkomst, dan is het standaard bewaartermijn 15 jaar.